Kako da prijavimo promenu vlasnika stana?

Promenu vlasnika stana možete prijaviti podnošenjem dokaza Infostan-u o vlasništvu.  Potrebno je podneti kupoprodajni ugovor, ostavinsko rešenje, ugovor o poklonu, uz važeću ličnu kartu.

Svaka promena podataka vezana za prostor mora da bude prijavljena u roku od 8 dana od njenog nastanka.

Šta sadrži račun infostan-a?

Iznošenje smeća

Cena za stambeni prostor i garaže je ista, dok je za poslovni prostor uvećana od zavisnosti od delatnosti koja se u njemu obavlja.

Ekološka zaštita

Iznos na uplatnici se dobija množenjem površine prostora sa važećom cenom. Poslovni prostor ima posebnu cenu koja je uglavnom veća od cene za stambeni i garažni prostor.

Hladna voda

Obračunava se tako što se potrošnja izražena u m3 pomnoži sa cenom u dinarima po m3, pa se tako dobijen iznos podeli prema jednom od dva kriterijuma.

Kriterijum raspodele može biti broj članova domaćinstva ili površina prostora koji se koristi.

Kod uključenja novih objekata – zgrada raspodela zajedničkih troškova se vrši po m2 prostora. Kasnije može se doneti odluka o promeni načina obračuna i plaćanju po članu domaćinstva.

Korišćenje vodnog dobra i Naknada za ispuštenu vodu

Obračunava se kao proizvod utrošene hladne vode po m3 i cene u dinarima po m3.

Kanalizacija

Naknada za zajedničku električnu energiju

Obračunava se tako što se ukupna potrošnja na mernom instrumentu, strujomeru, za određenog potrošača, stepenišno svetlo, lift ili podstanicu, pomnoži sa cenom u dinarima po kWh i tako dobijen iznos podeli prema jednom od dva kriterijuma.

Kriterijum raspodele može biti broj članova domaćinstva ili površina prostora koji se koristi. Kod uključenja novih objekata – zgrada raspodela zajedničkih troškova se vrši po m2 prostora, a kasnije može se doneti odluka o promeni načina obračuna.

Grejanje:

Potrošnja u stanu

Instalisana snaga

Ko i kako vrši očitavanje potrošnje isporučene toplotne energije u podstanici?

JKP „Beogradske elektrane“ u periodu od 1. do 5. dana u mesecu očitavaju ukupno isporučenu toplotnu energiju preko mernog uređaja ugrađenog u toplotno-predajnu stanicu, shodno članovima „Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu“. JKP „Beogradske elektrane“ očitavaju potrošnju na primaru, odnosno ukupnu isporučenu toplotnu energiju priključenim objektima, što predstavlja osnov za raspodelu potrošnje unutar objekta.

Ko i na osnovu čega vrši raspodelu toplotne energije potrošene na nivou objekta?

U novoizgrađenim objektima priključenim na sistem daljinskog grejanja investitori su angažovali firme (naziv firme i kontakt telefon se nalaze na poleđini računa JKP „Infostan tehnologije“), koje u periodu od dve godine (od dana uvođenja u sistem redovne isporuke toplotne energije) vrše raspodelu potrošnje na osnovu redovnog mesečnog očitavanja uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje. U cilju nastavka naplate (posle isteka garantnog perioda, tj. dve godine) isporučene toplotne energije prema očitanim i raspodeljenim vrednostima neophodno je po isteku dve godine na Skupštini zgrade doneti odluku o sklopanju ugovor o nastavku usluge očitavanja i raspodele ili izabrati novu firmu.

Ukoliko se nakon isteka dve godine ne sklopi ugovor sa ,,nekom,, firmom o raspodeli očitanih vrednosti, naplata isporučene toplotne energije na osnovu očitanih vrednosti merila u predajnoj stanici vršiće se srazmerno učešću zagrevane površine predmetnog prostora u ukupnoj zagrevanoj površini objekata priključenih na predajnu stanicu (čime se gubi mogućnost upravljanja pojedninačnom potoršnjom prema ličnim potrebama i plaćanje u skladu sa tim). Očitavanje i raspodelu potrošnje (jednom mesečno i prilikom promene cena) na osnovu očitanih stanja na uređajima za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje vrši preduzeće koje je sa investitorom objekta potpisalo sporazum o očitavanju i raspodeli toplotne energije.

Ko određuje cene?

Cenu komunalnih usluga i proizvoda određuje Skupština grada Beograda, a za ostale usluge njihovi davaoci u skladu sa ugovorom sa korisnicima usluga.

Da li redovne platiše imaju neke dodatne popuste?

Redovne platiše mogu ostvariti dodatne pogodnosti pri plaćanju potrošenih komunalnih usluga. JKP „Infostan“ će svim redovnim platišama koji počev od računa za mesec maj 2014. u narednih šest meseci plate svoje potrošene obaveze sa unapred obračunatim popustom od 5%, obezbediti dodatni 1 procentni poen popusta, u ukupnom iznosu od 6%, pri izdavanju narednih računa. Za sve korisnike koji plaćaju obaveze sa obračunatih 6% popusta u narednih šest meseci, JKP „Infostan“ će obezbediti dodatni 1 procentni poen popusta, u ukupnom iznosu od 7%, koji će se potom obračunavati sve dok korisnik plaća obaveze do polovine meseca. Redovne platiše će dodatnim popustima koje smo obezbedili ostvariti dodatnu uštedu u kućnom budžetu. Pored popusta svi koji uredno plaćaju račune imaju pravo na brojne popuste na različite sportske, kulturne i edukativne programe koje mogu da ostvare sa poslednjim računom Infostan-a na kome je naznačeno „Zahvaljujemo što redovno izmirujete svoje obaveze“.

Šta predstavlja stavka “grejanje – instalisana snaga”, kako je određena i kako se naplaćuje?

Instalisana snaga je instalisani kapacitet grejnih tela i određena je projektnom dokumentacijom koju je podneo investitor i na osnovu koje je zaključen ugovor o zakupu kapaciteta u postrojenjima isporučioca toplotne energije. Cena za instalisanu snagu je određena na godišnjem nivou (na priznanici JKP „Infostan“ prikazano kao stavka: “grejanje – instalisana snaga”), koja se za prvu grejnu sezonu obračunava za period od 6 meseci, a po isteku tekuće grejne sezone (tekućeg obračunskog perioda) naplaćuje se 12 meseci. Obzirom da JKP „Infostan“ godišnju cenu svodi na grejni dan, u uplatnicama se javlja razlika u jediničnoj ceni za svaki mesec koja usled navedenog načina obračuna zavisi od broja dana u mesecu. Iz navedenog sledi da jedinična cena nije ista u mesecima koji imaju različit broj dana (npr. januar i februar).

PRIMER: Da je objekat uveden u naplatu prema paušalu – zagrevanoj površini, naplata usluge isporuke toplotne energije bi se vršila prema ceni od 1341,11 din/kW, godišnje, koja bi se za prvu grejnu sezonu obračunavala za period od 6 meseci, a po isteku tekuće grejne sezone (tekućeg obračunskog perioda) prešlo bi se na 12-mesečni obračun. Tako bi za prvu grejnu sezonu cena po paušalu (zagrevanoj površini) do isteka obračunaskog perioda 31. marta iznosila: 1341,11 din/kW podeljeno sa 6 meseci = 223,52 din/m2.

Ko vrši obračun raspodeljene toplotne energije i kako se vrši korekcija računa za grejanje?

Obračun raspodeljene toplotne energije i instalisane snage, izradu i ispostavu mesečnih računa u ime JKP “Beogradske elektrane” vrši JKP „Infostan“. Reklamacija na obračun podnose se u JKP „Infostan“. Korekcija računa moguća je tek nakon konstatovanja greške u očitavanju ili raspodeli, nakon čega bi ista bila ispravljena i izvedena nova raspodela potrošnje.

Da li na uplatnici potrošnja toplotne energije odgovara mesecu za koji je izdat račun?

Ne, imajući u vidu da JKP “Beogradske elektrane” u periodu od 1. do 5. dana u mesecu očitavaju ukupno isporučenu toplotnu energiju preko mernog uređajaja ugrađenog u toplotno-predajnu stanicu. Znači, očitava se potrošnja iz prethodnog meseca. Očitane vrednosti isporučene toplotne energije se dostavljaju preduzeću koje vrši očitavanje URP i raspodelu potrošnje. Nakon raspodele utrošene toplotne energije preduzeće zaduženo za objekat, dostavlja raspodeljene vrednosti JKP “Beogradske elektrane”, koje nakon provere usklađenosti dostavljene i raspodeljene potrošnje podatke prosleđuje u JKP „Infostan“ radi izrade i isporuke računa.

Obzirom da „Infostan“ izrađuje račune za tekući mesec nakon 20. u mesecu, nije moguće na uplatnicama iskazivati potrošnju za tekući mesec (obzirom da isti nije završen). Ovaj proces ima za posledicu da se potrošnja (stavke „grejanje“ i „instalisana snaga“) toplotne energije na računu odnosi na prethodni mesec u odnosu na mesec naveden u računu, odnosno na uplatnici za januar 2016. nalazi se potrošnja iz decembra 2015.

Kako rade termostatski ventili, zašto kada se podesi na neki podeok radijator radi, a na nekom uopšte ne radi?

Na termostatskim ventilima numerisani su brojevi koji označavaju nivo temperature vazduha u prostoriji. Definisanje podeoka i temperature vazduha se razlikuje zavisno od proizvođača ventila. Ukoliko je, npr. na položaju 3 radijator hladan, to znači da je dostignuta predefinisana temperatura vazduha u prostoriji i ukoliko ista padne ispod date vrednosti, termostatski ventil sam propusti izvesnu količinu tople vode, do trenutka dok se ne postigne zadata temperatura vazduha u prostoriji.

Zašto je veća potrošnja toplotne energije u odnosu na potrošnju iz prethodnog meseca, iako je bila podešena ista temperatura na termostatskim ventilima?

Ukoliko su termostatski ventili bili na istim položajima tokom dva uzastopna meseca, a vama se kolicina raspodeljene toplotne energije razlikuje za navedene mesece, treba imati u vidu da je za objeke isporučena različita količina toplote u različitim mesecima, a sve u skladu sa vremenskim uslovima u tom periodu. U periodu kada su bile niže spoljne tempreature, da bi se u objektima održavala propisana temperatura isporučeno je više energije.

PRIMER: Da je u hladnijem mesecu decembru bila isporučena ista količina toplotne energije kao u toplijem mesecu novembru, u zagrevanim prostorijama ne bi bilo moguće uspostaviti propisane temperature.

Čija je obaveza održavanja grejnih instalacija nakon uvođenja zgrade u Sistem objedinjene naplate?

U periodu garantnog roka, koji traje dve godine od dana uvođenja zgrade u Sistem objedinjene naplate, održavanje, progrejanost i ispravan rad grejnih instalacija je obaveza investitora, odnosno izvođača radova. U navedenom periodu obaveza investitora je da uspostavi ispravan rad grejnih instalacija i progrejanost celokupnog objekta.

Da li promene na grejnim instalacijama u susednim stanovima, na primer izmene broja grejnih tela, mogu da utiču na iznos računa u okolnim stanovima?

Izmene na instalacijama i grejnim telima nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja isporučioca toplotne energije. Svaka promena na grejnim telima u vidu promene broja rebara na grejnim telima odražava se na potrošnju u stanovima u kojima je izvršena promena, a ne na okolne stanove.

Zbog čega nam je na računu iskazan dug, kada smo platili sve obaveze?

Svakog 20. dana u mesecu JKP „Infostan“ radi presek stanja, nakon čega se formira račun. Ukoliko do dana preseka niste izvršili uplatu prethodnog računa, vama se na računu pojavljuje dug za neplaćene obaveze. Ukoliko platite račun posle preseka, nema razloga da brinete jer se te uplate regularno proknjižavaju, a na narednom računu se ne iskazuje nikakav dug.

Gde možemo da izvršimo reklamaciju?

Reklamaciju možete da prijavite u radnoj jedinici JKP „Infostan“ u ulici Ilije Garašanina 5 ili direktno u komunalnim kućama, u zavisnosti od usluge koju želite da reklamirate. Rok za reklamacije na iznos računa za tekući mesec je 8 dana od dana prijema.