Info

 
Adresa firme:
Monte Home BGD d.o.o.
Vojvode Micka Krstića 1J/28
11060 Beograd
Srbija

Kontakt:
Upravnik: Milan Krgović
Tel: +381 63 169-0972
Email: mk@montehomebgd.com

Radno vreme:
Svakog radnog dana: 9h-17h

PIB: 109930832
Matični broj: 21269522