Registrovana firma i otvoren sajt

Sa zadovoljstvom se predstavljamo sa novo registrovanom firmom Monte Home BGD d.o.o. i novim sajtom. Nadamo se da ćemo na ovaj način uspeti da dodatno proširimo spektar svojih usluga kako bi stanarima zgrada približili uvid u račune, fond zgrade, prijavljene probleme i brži vid komunikacije i moderniji način informisanja.